ഫാക്ടറി ടൂർ

കമ്പനി

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG
factory
fac05
workshop

ഉത്പാദനം

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ഗുണനിലവാര പരിശോധന

fac13
fac14
FAT test
Pressure test 02
factory