• ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ചൈനയിൽ പ്രകൃതി വാതക ഗ്രൗണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ സ്‌കിഡ് മൗണ്ടഡ് ടെക്‌നോളജി ടീം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.ഞങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 40-ലധികം R&D ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്.2020 ജൂൺ വരെ, 6 കണ്ടുപിടിത്ത പേറ്റന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 41 പേറ്റന്റുകൾ ഞങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ സ്കിഡ് നിർമ്മാണ ശക്തിയും സമ്പൂർണ്ണ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്കിഡ്, പാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 200,000 m² വർക്ക്ഷോപ്പ്.എന്തിനധികം, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേക സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് റൂം, പെയിന്റിംഗ് റൂം, ചൂട് ചികിത്സ ചൂള എന്നിവയുണ്ട്;13 വലുതും ഇടത്തരവുമായ ക്രെയിനുകൾ, പരമാവധി ലിഫ്റ്റിംഗ് ശേഷി 75 ടൺ.

സൂചിക-പരിഹാരം